מרעיון להדמיה

כדי לתת הבנה בסיסית על תהליך העבודה הפקת ההדמיה, מתואר להלן בתמציתיות שלבי התהליך:


1. שלב הרעיון הראשוני

בשיחה עם מזמין העבודה תעלנה המטרות לשמן יופקו ההדמיות (הגשה לעירייה,שיווק, ליווי תכנון), דרישות עיצוביות והאווירה המבוקשת בהדמיות. כמו כן יסוכם על גודל ורזולוציית ההדמיות הרצויות ויקבע לוח הזמנים לפרויקט.

2. שלב טרום הפקה

עם קבלת קבצי התכנון יעשה לימוד ראשוני של הפרויקט ע"י צוות הסטודיו- גודל ומורפולוגיית המבנה המתוכנן, מיקומו בסביבה, והטופוגרפיה עליה מתוכנן המבנה.

3. שלב בניית המודל הממוחשב

בניית המודל הממוחשב של המבנה המתוכנן והסביבה בה הוא נתון. תוך כדי בניית המודל יופקו מבטים בסיסיים ראשוניים ללא חומריות כלשהיא, וזאת על מנת לבדוק זוויות מבט מועדפות על הלקוח ותנאי תאורה רצויים. בשלב זה לעיתים מתגלים כשלים תכנוניים- מרחביים שלא אובחנו בשרטוטים הדו מימדיים. דרך יצירת המודל הממוחשב יש ביכולתנו להתחקות אחר בעיות מרחביות, באם קיימות כאלה, וליידע את המתכנן על כך.

4. שלב הפקת ההדמייה

לאחר אישור זוויות מבט המועדפות על הלקוח ותנאי התאורה הרצויים, יעשה פירוט של המבנה המתוכנן בהתאם לתכניות העבודה. במקרה ובו יש חוסר בפרטים מסויימים, תעשנה השלמות בתלת מימד על ידי צוות הסטודיו בתאום עם מזמין העבודה. בשלב זה ניתן לבחון חלופות שונות לחומרי גמר עבור חזיתות המבנה וחללי הפנים. בשלב זה ישולבו במודל הראשי אלמנטי עיצוב- ריהוט פנים וחוץ, גופי תאורה וצמחייה, המהווים השלמה חשובה ביותר למודל הראשי של המבנה המתוכנן, ויש להם חשיבות מכרעת לרמת ההדמיה הסופית. אנו שמים דגש ככל הניתן על שילוב מודלים ממוחשבים המייצגים אלמנטים אמיתיים מחברות קיימות בעולם העיצוב, כך שיהיה אפשרי לאתר אותם בקלות ולשלבם בפרוייקט בשלב היישום שלו בעולם האמיתי. זוויות המבט הרצויות יופקו בגודל וברזולוציה שסוכם עליה מראש.

5. שלב פוסט הפקה

שלב זה מהווה את השלב האחרון ביצירת ההדמיה. בשלב זה ההדמיות עוברות ליטושים אחרונים בתוכנות לעריכת תמונות, כגון התאמת גוונים בהדמייה, עבודה על ניגודיות גוונים, רוויה של גוונים ועוד. בתום תהליך זה ישלחו ההדמיות המוגמרות למזמין העבודה.